Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka przystąpiła do projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021. W ramach realizacji projektu Biblioteka otrzymała 6 laptopów Lenovo i HP z oprogramowaniem oraz materiały szkoleniowe. Dwóch pracowników Biblioteki zostanie przeszkolonych z następujących zakresów tematycznych : "Dziennikarstwo online" i "Bezpieczeństwo w sieci". Następnie przy wsparciu zewnętrznych trenerów poprowadzą zajęcia z młodzieżą z terenu naszej gminy. Po zakończeniu projektu sprzęt komputerowy przejdzie na własność M-GBP w Łęcznej. Realizatorem projektu jest Fundacja VCC.