Zbiory

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej posiada bogaty księgozbiór ( 27 671  tys. woluminów stan na koniec 2018 r.).

- liczne nowości wydawnicze
- encyklopedie, słowniki, informatory
- bogaty zestaw literatury pięknej
- literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
- lektury szkolne
- książki dla dzieci i młodzieży

- zbiory elektroniczne ( audiobooki, książka móiona)

- Urządzenia  Czytak Plus i Czytak NPN3 dla czytelników niewidomych lub słabowidzących.

Biblioteka posiada bogate zbiory regionalne:

•    prasa (dzienniki i czasopisma o zasięgu regionalnym i lokalnym wydawane przez towarzystwa i organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, szkoły)
•    książki
•    dokumenty życia społecznego (foldery, informatory, wydawnictwa okolicznościowe).

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 250 jednostek zbiorów specjalnych ( „książka mówiona”, filmy dla dzieci i dorosłych, zekranizowane lektury, programy multimedialne i edukacyjne, kursy języków obcych, muzyka).

 

 
Tytuł czasopisma 
Biblioteka
Główna
Filia nr 1  
Filia nr 2  
Filia nr 3  
Filia nr 4  
Abecadło 1  1 1 1  
Auto Świat 1        
Biblioteka Publiczna 1        
Charaktery 1        
Claudia   1    1  
Cogito       1  
Dobre rady     1    
Działkowiec 1        
Dziennik Wschodni 1  1 1 1 1
Focus 1        
Gazeta Wyborcza 1        
Kobieta i życie 1        
Merkuriusz Łęczyński 1 1 1 1 1
Moje Mieszkanie 1   1    
Mój piękny ogród 1    1    1
Pani     1    
Pani Domu          
Piłka nożna 1        
Pojezierze 1 1 1 1 1
Polityka 1        
Poradnik domowy 1 1    1  
Poradnik Bibliotekarza 1        
Przyjaciółka 1 1  1 1 1
Sens          
Szydełkiem i na drutach   1      
Świat kobiety       1  
Świerszczyk 1     1 1
Twój Styl   1      
Tygodnik Angora 1        
Victor Junior         1
Victor Gimnazjalista          
Viva 1        
Uroda życia       1  
Weranda   1      
Wprost 1  1      
Wspólnota Łęczyńska 1 1 1  1 1
Zdrowie 1    1  1  
Ziemia Łęczyńska 1        
Zwierciadło 1   1 1