Statystyki

712073
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
5
20
5
17718
894
1245
712073

IP: 54.234.114.182
2016-09-25 12:31

Aktualności

W dniu 21 kwietnia 2015 roku spotkałyśmy się , aby porozmawiać o książce „Cicha 5".
„Cicha 5" to zbiór opowiadań siedmiu polskich autorek, siedem bajkowych opowieści, siedem mieszkań i jedna stara kamienica przy ulicy Cichej 5. Wspólnym motywem opowiadań są Święta Bożego Narodzenia.
Dla wielu z nas jest to magiczny i wyjątkowy czas. Wigilijna noc pełna szczerości, serdeczności i spełniania marzeń. W starych mieszkaniach skrywają się piękne historie, tęsknoty, smutki, spełnione marzenia, małe i duże szczęścia. To miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Zdradzany senator i jego piękna żona, ekscentryczna staruszka wielbiąca różowe sukienki, rzeźbiarz walczący o swoje dzieci, bezimienny mężczyzna otrzymujący od życia drugą szansę.
Opowiadanie to wcale nie taka łatwa forma i czasem nawet najsławniejsi pisarze nie są w stanie zawrzeć tego samego, co w powieści. Dlatego wśród siedmiu utworów są i te lepsze, i te mniej udane. W niektórych opowiadaniach trudno doszukać się klimatu świątecznego, ale w zbiorze znajdziemy też te wzruszające z pozytywnym przesłaniem. Do nich należą opowiadania Magdaleny Witkiewicz, Nataszy Sochy oraz Krystyny Mirek.

DSC 0215 mDSC 0216 mDSC 0217 mDSC 0214 m

Regulamin VI Edycji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków
pt. „"Mamo, tato – chcę tak spędzić lato "

 

1. Organizatorzy konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
b) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej Górnik Łęczna Spółka Akcyjna Rada Osiedla Bobrowniki
2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 19 maja 2015 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 maj 2015 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej czteroosobowe jury.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pl,  www.powiatleczynski.pl 

W Bibliotece Głównej przy ul. Bożnicznej 21 obejrzeć można wystawę „Katyń 1940- 2015".
Zbrodnia katyńska to rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).
Wystawa składa się z 5 plansz, na których umieszczone są fotografie z opisami dotyczącymi zbrodni katyńskiej, informacje dotyczące miejsc kaźni Polaków oraz wiersz patrona naszej biblioteki pt. „Guziki".
W 4 gablotach umieszczono książki i wiersze dotyczące zbrodni katyńskiej.
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 18.00 oraz w soboty od godz. 9.00- 14.00 do końca kwietnia.

DSC 0211 mDSC 0212 mDSC 0213 m