Biblioteka Główna, ul. Bożniczna 21
1. Szkolenia komputerowe dla seniorów – cały rok
2. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży – cały rok
3. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – cały rok
4. „Koszyk z książkami" – akcja wypożyczania książek w przedszkolach – raz na tydzień
5. „Spotkania z bajką" – głośne czytanie w przedszkolu – raz w miesiącu
6. „Z wizytą w bibliotece" – spotkania dla uczestników ŚDS w Łęcznej w ramach projektu „Trialog w codzienności" – raz na pół roku
7. „Z biblioteką jest mi łatwiej" – cykl spotkań dla seniorów z Klubu e-Senior – raz na kwartał
8. Spotkanie autorskie – maj
9. „ Jakub Onanow „ – spotkanie z cyklu „Patroni naszych ulic" – I kwartał

10. „Wacław Jawoszek" – spotkanie z cyklu „Patroni naszych ulic" – listopad

11. Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II – w ciągu roku
12. Tydzień Bibliotek 2015 pod hasłem „Wybieram bibliotekę" – maj
• „Noc Bibliotek z seniorami – po raz trzeci"
• Skradzione Mądrości" - występ Teatru „Maska" z Krakowa
• „Moja pierwsza wizyta w bibliotece" – wycieczki przedszkolaków
• „Czym jest biblioteka publiczna?"– lekcje biblioteczne
• Spotkanie autorskie z Alicją Barton
13. Narodowe Czytanie „Lalki" – wrzesień
14. Niebezpieczne, przeklęte, niepoprawne – Tydzień Zakazanych Książek –wystawa – wrzesień
15. Światowy Dzień Pluszowego Misia
- „Wszystkim jest potrzebny miś" - impreza biblioteczna dla przedszkolaków
- „Mój przyjaciel miś" – konkurs recytatorski –
Listopad

Filia nr 1, ul. Górnicza 12
1. Szkolenia komputerowe dla seniorów – cały rok

2. „Bajkowe czwartki" – głośne czytanie w przedszkolu – raz na miesiąc

3. „Senior w bibliotece" – cykl spotkań z Klubem 50 plus
. Prezentacja nowości bibliotecznych –luty

. Kwiaty w moim domu – marzec

. Znani i podziwiani ludzie ekranu – kwiecień

4. Tydzień Bibliotek : maj

- Warsztaty czytelniczo-plastyczne pt. "Świat przyrody w utworach Hanny Łochockiej".

Filia nr 2, ul. Obrońców Pokoju 1

1. Akcja „Koszyk z książkami" – czerwiec/wrzesień
2. Spotkania brydżowe – cały rok
3. Szkolenia komputerowe- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęcznej – raz w tygodniu
4. Wystawa prac dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej w ramach „Tygodnia bibliotek" – maj
5. X wystawa z cyklu: „Pasje naszych czytelników" – wrzesień

Filia nr 3, ul. Jaśminowa 4
1.Szkolenia komputerowe dla seniorów –raz w tygodniu
2.Zajęcia z elementów biblioterapii dla uczestników ŚDS – raz w miesiącu
3.Zajęcia z elementów biblioterapii dla MOW – raz w miesiącu
4. Wystawa „Jan Paweł II Polski Papież" – styczeń
5. VI edycja Powiatowego Konkurs Plastycznego Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków – maj/czerwiec
6. Tydzień Bibliotek: maj
•„Warsztaty dla klas I „Biblioteka dla nas"
•„ Książka" – dla klasy 0 – zajęcia edukacyjno- plastyczne
7. Uczestnictwo w jury konkursu o Papieżu Zespół Szkół nr 2 – czerwiec
8. Poznajemy Bibliotekę – warsztaty literackie dla klas I – wrzesień
9. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci ze Szkół Podstawowych „Mój książkowy świat" – październik

Filia nr 4 w Zakrzowie
1. Ferie zimowe „W czasie ferii - wolny czas - biblioteka zaprasza was" – luty
2. Spotkania z tradycją – Wielkanoc – marzec
3. Tydzień Bibliotek: maj
„Książka uczy, bawi, wychowuje" – wystawa książek
związanych z tą tematyką
-prace plastyczne z dziećmi
4. Spotkanie z najstarszą członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie – czerwiec
5. Wakacyjne spotkania z bajką „Wróżki, smoki, księżniczki"– czytanie bajek, wykonywanie prac plastycznych – sierpień
6. Spotkania z tradycją Boże Narodzenie – wykonywanie ozdób – grudzień